Samferdsel

Vi har bred erfaring fra flere typer samferdselsprosjekter men spesielt innen veibygging. Vi utfører alt fra mindre vedlikeholdsarbeid til store totalentrepriser og har fungert som underentreprenør for flere av de største veiutbyggingene i Norge.