Historie

 • 1952

  Tomas Eikså kjøpte en skogeiendom og satte i gang en større skogsdrift på denne.
  Til dette trengte han naturlig nok skogsmaskiner.
  Tomas og Sigbjørn Nøding drev da et firma som hadde god erfaring med ombygging av maskiner.
  De hadde tidligere kjøpt inn 12 kanadiske “Carrier”, lett pansrede beltevogner fra krigen i Sahara.
  Disse ble bygget om til skogsmaskiner, taubaner og vinsjer.

 • 1960

  Firmaet S.Nøding og T.Eikså opphørte og Terrengtransport oppstod i 1960.
  Eiersiden bestod da av Tomas Eikså, Olav Ausland, Ådne Nome, Olav Nome
  Etter hvert ble også Sigbjørn Nøding medeier.

 • 1965

  Terrengtransport blir omgjort til eget AS.

 • 1967 -68

  Skriver av tap etter konkursen i Betongbygg med 208.853kr over en toårsperiode.
  Solid økonomi gjorde at Terrengtransport likevel gikk i balanse.

 • 1971

  Nytt verksted bygges på Marnardal.

 • 1982

  Gamle verksted rives for å gjøre plass til utvidelse av nytt tilbygg.

 • 1983

  Starter pukkverksdrift med innleide svensker fra Grus og bergkrosning AB.
  Terrengtransport kjøpte eget utstyr på slutten av 80-tallet.

 • 1986

  Ole K. Fyksen overtar stillingen som daglig leder etter Tomas Eikså.

 • 1992 -93

  Kåret til norges mest lønnsomme bedrift innen anleggsbransjen.

 • 1994

  Verksted utvides med egen kontordel

 • 1995

  Omsetning øker med 50% pga egen produksjon av 300.000 tonn pukk.

 • 1997

  Tom Eikså overtar som daglig leder etter Ole K. Fyksen.

 • 2002

  Terengtransport får sin til nå største jobb med å lage ca 5km europavei vei på Brokelandsheia.

 • 2011

  TT Anlegg flytter inn i sine nåværenede lokaler på Jåbekk industriområdet i Mandal.