Konsern

Terrengtransport Holding

I 2005 stod Terrengtransport ovenfor ett generasjonsskifte på eiersiden og Tom Eikså besluttet å kjøpe aksjene fra de andre eierne. Samtidig ble det en omstrukturering av selskapene slik at det ble dannet ett holdingselskap som i dag består av TT Anlegg, TT Eiendom og TT Invest, med underliggende selskaper.

 • TT Anlegg AS

  Hovedfirma i konsernet.
  Utfører det meste innen anleggsarbeid.

 • TT Invest AS

  Investerings selskap.
  Består av eierandeler i ulike selskap innen anleggsbransjen.

 • TT Eiendom AS

  Kjøp, opparbeidelser og salg av industri og næringsområder / tomter, fritidsboliger, næringsbygg mm.