Kraftanlegg

Gjennom årene har vi opparbeidet oss en bred kompetanse innen både bygging og rehabilitering av dammer. I de siste årene har nye sikkerhetskrav til dagens fyllingsdammer gjort at mange av disse har måttet utbedres. TT Anlegg har vært delaktig og-/eller ansvarlig hovedentreprenør for mange av disse utbedringene.