VA Anlegg

Vi legger nytt eller rehabiliterer ditt vann, overvann -og avløpsanlegg utomhus. Sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3 gjør at det ikke er noen begrensinger for hvor store og kompliserte oppdrag vi kan ta på oss.

Maskinparken vår er meget allsidig slik at vi har utstyr som passer for mindre private oppdrag til større offentlige utbygginger.