Massetransport

Vi har en stor flåte med tipp biler som transporterer masser til våre anlegg og eksterne kunder. Om du har masser som skal transporteres eller ønsker du å få tilkjørt fra oss fikser vi det.

På TT Pukk sine hjemmesider kan du se utfyllende informasjon om våre utsalgssteder og hvilke typer masse som passer ditt formål.

Se hjemmeside til TT Pukk her.