Platetest

TT Anlegg AS har spesialtilpasset utstyr gjennomføring av platetest av komprimerte masser.

Elektronisk platetesting viser grunnens bæreevne og stabilitet. Ved å gjentakende påføre og avlaste tyngdebelastningen, registreres data og en tabell med tall og kurver viser hvordan grunnen reagerer på belastningen.