Geomatikk

Avdelingen utfører små og store oppdrag hva angår anleggstikking og landmåling for både offentlige
og private oppdragsgivere.
Videre bistår enheten med planlegging og prosjektering av små og større utbyggingsfelt som for eksempel
til hytter, boliger eller til næring. I forkant av anleggsarbeidet utarbeides en totaloversikt over
masseregnskapet (jordmasser/ubrukbare masser/fjellmasser og eventuelt tilførte masser utenfra) internt på anlegget.